Maj – konstytucja 3 Maja

To była pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja. Miała ona regulować ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zmieniając go z republikańskiego na monarchię dziedziczną. Sejm Wielki podpisał ją 3 maja 1791 roku w Zamku Królewskim w Warszawie, chcąc uchronić kraj przed błędami wolnej elekcji, demokracji szlacheckiej i nadużyciami pańszczyzny. Jej głównymi twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.