O nas

Fundacja FONIS powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób  mających problemy ze słuchem i wzrokiem, skupionych wokół Duszpasterstwa Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej.
Założyciel fundacji – ks. Tomasz Filinowicz, pracując wśród osób z uszkodzonym wzrokiem i słuchem, widział ich potrzeby i problemy, z którymi mieszą się na co dzień, a z drugiej strony dostrzegał też w nich ogromny potencjał. Powołał więc do życia fundację, która ma wspierać potrzebujących i pozwolić rozłożyć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności.
Kierunki działania Fundacji ujęte zostały w logo Fundacji, przygotowanym
zresztą przez niesłyszącego wrocławskiego artystę – Przemysława Sławika.
– oko – wskazuje na działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
– ucho – wskazuje na działalność na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących,
– dłoń – to symbol pomocy – niewidomi potrzebują pomocnej dłoni, która ich

poprowadzi, zaś niesłyszący potrzebują sprawnej migającej dłoni, która przekaże im to, czego usłyszeć nie mogą.