Lipiec – Wóz Drzymały

Michał Drzymała, który nie otrzymał zgody władz pruskich na budowę domu, kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał wraz z rodziną. Zarzucono mu wówczas, że skoro wóz stoi w jednym miejscu jest domem. Drzymała więc przesuwał wóz na niewielką odległość i tłumaczył, że pojazd ruchomy nie podlega przepisom prawa budowlanego. Sądowy spór z administracją trwał blisko 4 lata. Bardzo szybko Drzymała ze swoim wozem stał się symbolem walki Polaków z germanizacją w zaborze pruskim.