Styczeń- powstanie styczniowe

Po 70 latach od III rozbioru Polski, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe. Miało na celu odzyskanie niepodległości. Przywódcy powstania, widząc osłabienie Rosji po wojnie krymskiej, ufali w sukces działań,  w które wciągnęli wszystkie warstwy społeczeństwa. Brak militarnego wsparcia ze strony państw zachodnich sprawił, że 5 sierpnia 1864 roku zakończono powstanie, zabijając Romualda Traugutta i innych przywódców powstania. W sumie podczas walk zginęło blisko 20 tysięcy powstańców, wywieziono 38 tysięcy ludzi (20 tysięcy na Syberię), z ziem polskich na emigrację udało się około 10 tysięcy powstańców.