Sierpień – Powstanie Warszawskie

Pomnik Małego Powstańca w Warszawie upamiętnia jedną z najtragiczniejszych kart w historii Polski. Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku miało na celu wyzwolić stolicę spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Podczas 63 dni bohaterskiej walki straciło życie 16 tysięcy powstańców, wśród których sporą część stanowiła młodzież i dzieci. Oddziały niemieckie zniszczyły większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, zabijając około 150-200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.