Marzec – rozbiory Polski

W roku 1772 Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru odbierając Polsce trzecią część ziem do niej należących. Do drugiego rozbioru w roku 1793 przystąpiły Rosja i Prusy. Zagarniając kolejne ziemie, doprowadziły do katastrofy gospodarczej w Polsce. Najtragiczniejszy w skutkach był trzeci rozbiór, w wyniku którego Rzeczpospolita na 123 lata zniknęła z mapy Europy, a jej ziemie podzielone miedzy Rosję, Prusy i Austrię.