Listopad – Narodowe Święto Niepodległości

123 lata niewoli i życia pod zaborami nie zniszczyło w Polakach pragnienia wolnej ojczyzny. Gdy kończyła się Wielka Wojna (zwana dziś I wojną światową) udało się przywrócić Polskę na mapy Europy i świata. Świętowanie tego wydarzenia ustanowiono na 11 listopada. W tym bowiem dniu Niemcy podpisały zawieszenie broni. Marszałek Józef Piłsudski przejął w Warszawie władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.