Czerwiec – Panorama Racławicka

5 czerwca 1894 roku we Lwowie nastąpiło uroczyste otwarcie Panoramy Racławickiej, która powstała, aby upamiętnić 100-lecie insurekcji kościuszkowskiej. Na płótnie 15x114m Jan Styka i Wojciech Kossak przedstawili bitwę pod Racławicami, której dowodził Tadeusz Kościuszko. Przywołanie historycznego zwycięstwa Polaków nad Rosjanami miało  na celu krzepić naród będący w niewoli już niemalże 100 lat. Po II wojnie światowej obraz trafił do Wrocławia, gdzie od 1985 roku jest udostępniony dla zwiedzających.