O Kalendarzu

Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce został wydany przez Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej.

Nad jego przygotowaniem czuwał wrocławski niesłyszący artysta – Przemysław Sławik. On też opracował projekt graficzny z materiałów przygotowanych przez Alicję Zawadę, Izabelę Lindner, ks. Tomasza Filinowicza oraz zdjęć archiwalnych Duszpasterstwa.

Fundacja FONIS przygotowała tłumaczenie tekstów kalendarza na polski język migowy.

Obsługę strony internetowej zapewnił Mikołaj Piotrowski oraz Katarzyna Marcinkowska.

Ważne linki:

Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej 

Fundacja FONIS